Wybierz datę

Polityka prywatności

Strona główna » Polityka prywatności

INFORMACJA – RODO
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,
str. 1 z późn. zm.) – dalej RODO prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Szklane Domy Zakopane Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000427129, REGON 242992020, NIP 6292465073 Skontaktować się z nami możesz poprzez:
• wiadomość email na adres: rodo@szklane-domy.com
• korespondencyjnie na adres ul. Ciągłówka 6A,6B Zakopane 34-500
• telefonicznie pod numerem: (+48) 182021887
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Szklane Domy Zakopane Sp. z o.o., będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
• Odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytanie lub udzielić Tobie żądanej informacji;
• Skontaktować się z Tobą o ile wyraźnie wyrazisz taką wolę;
• Przesłać Tobie informacje o promocjach, pakietach promocyjnych oraz konkursach pozwalających wygrać
nagrody rzeczowe, pobyty w obiekcie lub uzyskać bonifikatę przy zakupie usług oferowanych przez obiekt.
Za Twoją odrębną zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane także do informowania Ciebie o naszym obiekcie,
aktualnościach dotyczących obiektu jak i wydarzeń mających miejsce lokalnie czy też wiadomościach branżowych.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
• Niezbędność przetwarzania do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
• Uzasadniony interes administratora Obiektu– w zakresie danych zebranych podczas kontaktu z naszymi klientami.
Mamy uzasadniony interes w tym, aby prowadzić statystyki i analizy w zakresie skuteczności bezpośredniego
kontaktu klienta lub interesanta z naszym przedsiębiorstwem za pośrednictwem strony internetowej – jest to
potrzebne spółce jako Twojemu ewentualnemu kontrahentowi dostosowywać się do wymogów naszych klientów
i działać w sposób odpowiadający potrzebom rynku (art. 6 ust 1 lit. f)
• Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych (art. 6 ust 1 lit a RODO);
3. Okres przechowywania danych osobowych
Administrator Obiektu będzie przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 1 roku. Jeżeli wyraziłeś dodatkową
zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 10 lat
od momentu ich zebrania.
4. Odbiorcy danych
Administrator nie będzie przekazywać Twoich danych innym podmiotom oprócz przekazania danych osobowych
swoich dostawców usług, dzięki którym wykonujemy niektóre procesy przetwarzania. Takie podmioty przetwarzają
dane wyłącznie na podstawie stosownej umowy z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami;
5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację –
w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych,
w  ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu
maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje
dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo
do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie
Twojej zgody lub umowy.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami w sposób wskazany na początku niniejszej informacji.
Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie
danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie odpowiedniego
oświadczenia na adres email: rodo@szklane-domy.com , korespondencyjnie na adres: ul. Ciagłówka 6A,6B 34-500
Zakopane lub telefonicznie pod numerem: (+48) 18 20 21 887
Prawo wyrażenia sprzeciwu
W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego
interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dziękujemy za zapoznanie się z powyższą informacją.

Kontakt

Rezerwuj